Home / Tag Archives: check in Thánh địa La Vang

Tag Archives: check in Thánh địa La Vang

Thánh địa La Vang

Tại La Vang, câu chuyện về Đức Maria hiện ra an ủi, nâng đỡ con cái trong thời loạn lạc cấm vận đã được truyền tụng qua bao thế hệ. Thực chất không ai biết chính xác Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang năm nào. Nhưng theo những …

Read More »